Zásady ochrany osobních údajů pro web www.syncpilot.com

I. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů i dalších právních ustanovení o ochraně osobních údajů je:

SYNCPILOT S.P.S.A. GmbH

Kurzes Geländ 12
86156 Augsburg

Tel.: +49 821 89946 100
E-mail: dataprotection@syncpilot.com
Web: www.syncpilot.com

 

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem správce pro ochranu osobních údajů je:

Advokát se specializací na IT právo

Dr. Ralph Oliver Graef

GRAEF Rechtsanwälte
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Tel. +49.40.80 6000 9-0
Fax +49.40.80 6000 9-10
E-Mail office@graef.eu
Website www.graef.eu

 

III. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zásadně shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování našeho webu, obsahu a služeb. Ke shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů pravidelně dochází pouze se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou případy, ve kterých není z věcných důvodů možné získat předchozí souhlas a zpracování údajů je povoleno zákonem.

 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a nad prvním uvedeným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3. Výmaz údajů a doba uchování údajů

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich ukládání. Údaje mohou být kromě toho ukládány, pokud tak stanovuje evropský nebo národní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce podléhá. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, jakmile uplyne doba jejich uložení předepsaná výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné údaje nadále ukládat za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

 

IV. Poskytování webu a vytváření protokolů

Při každém otevření našich internetových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému volajícího počítače. Při tom jsou na omezenou dobu shromažďovány následující údaje:

IP adresa uživatele
Datum a čas přístupu
Prohlížeč

Údaje se ukládají do protokolů našeho systému. Tyto údaje jsou potřebné pouze pro analýzu případných poruch a nejpozději do sedmi dnů jsou smazány. Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webu do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace. Ukládání do protokolů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webu. Tyto údaje nám kromě toho slouží k optimalizaci webu a k zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování údajů k marketingovým účelům a nevyvozují se z nich informace o osobě uživatele. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem o zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Shromažďování údajů pro poskytování webu a ukládání údajů do protokolů je bezpodmínečně nutné pro provoz našeho webu. Uživatel proto nemá možnost vznést proti tomu námitku.

 

V. Používání souborů cookie

1. Soubory cookie potřebné pro provoz webu

Na našem webu používáme takzvané relační soubory cookie nebo flash soubory cookie (lokální sdílené objekty, LSO). Soubory cookie jsou textové soubory ukládané v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem do počítačového systému uživatele. Když uživatel navštíví náš web, může být do jeho operačního systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při dalším přístupu na stejný web. Některé funkce našeho webu nelze bez použití souborů cookie nabízet. K jejich fungování je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Údaje o uživateli shromažďované pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají ke zjištění identity uživatele ani k vytváření uživatelských profilů. Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Seznam souborů cookie používaných na našem webu a popis těchto souborů cookie najdete zde.

 

2. Soubory cookie používané pro webovou analytiku

Na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR používáme službu pro webovou analytiku Google Analytics, poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Společnost Google si v souladu se svými podmínkami používání vyhrazuje právo využívat osobní údaje i pro své vlastní účely. Společnost Google však nesděluje, zda a které osobní údaje využívá.

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá společnost Google soubory cookie. Informace o tom, jak uživatel používá online nabídku, vygenerované souborem cookie, mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Společnost Google zpracovává údaje v USA na základě standardních smluvních doložek EU, a poskytuje tak dostatečné záruky ve smyslu čl. 46 odst. 1, 2 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou společností Google zpracovávány pouze v případě, že jste udělili tento souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie. Další informace v této souvislosti a také o souborech cookie používaných společností Google najdete zde.

Společnost Google bude tyto informace z našeho pověření používat k vyhodnocování toho, jak uživatelé používají naši internetovou prezentaci, k sestavování zpráv o aktivitách na této internetové prezentaci a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s používáním této internetové prezentace a internetu. Při tom mohou být ze zpracovávaných údajů vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily.

Službu Google Analytics používáme jen s aktivovaným anonymizováním IP adres. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru společnost Google IP adresu uživatele zkracuje. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na servery společnosti Google v USA a na těchto serverech zkracuje.

IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není párována s dalšími daty společnosti Google. Kromě přednastavení na začátku používání našeho webu můžete ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; kromě toho můžete zamezit tomu, aby společnost Google zaznamenávala a zpracovávala údaje vytvořené souborem cookie, které se vztahují k vašemu používání této internetové prezentace, a to stažením a instalací pluginu do prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Další informace o využívání údajů společností Google a o možnostech nastavení a odmítnutí zpracování osobních údajů najdete na webech společnosti Google:

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners („Využívání údajů společností Google při používání webů nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využívání údajů pro reklamní účely“), http://www.google.cz/settings/ads („Správa informací, které Google používá k zobrazování reklam.“).

 

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do vstupního okna se nám odešlou a uložíme je. Jedná se o následující údaje: jméno, oslovení, e-mailová adresa, případně také firma, adresa, telefonní číslo.

V okamžiku odeslání zprávy se ukládají také následující údaje:

IP adresa uživatele
Datum a čas registrace

Za účelem zpracování údajů je během procesu odesílání získáván váš souhlas a uváděn odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Alternativně nás můžete kontaktovat také prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané společně s e-mailem. V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

Právním základem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatelem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro zpracování údajů předávaných při odesílání e-mailů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů ze vstupního okna nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě kontaktování prostřednictvím e-mailu v tom zároveň spočívá nezbytný oprávněný zájem o zpracování údajů. Účelem ostatních osobních údajů zpracovávaných během procesu odesílání je zamezit zneužití kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost našich IT systémů.

Jakmile už údaje nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, budou vymazány. V případě osobních údajů ze vstupního okna kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem k tomu dochází po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Komunikace je považována za ukončenou, jakmile lze z okolností vyvodit, že příslušná záležitost byla definitivně vyjasněna. Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty v délce sedmi dnů.

 

VII. Sociální média

Udržujeme online prezentace na sociálních sítích a platformách, které nám umožňují komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na nich aktivní, a informovat je na těchto sociálních sítích a platformách o našich službách.

Odkaz na XING

Odkazujeme také na web společnosti New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo („XING“). K další výměně dat se službou XING na našich stránkách nedochází. Při volání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů příslušných provozovatelů. Není-li v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, údaje uživatelů zpracováváme, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píšou příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy. Prohlášení o ochraně osobních údajů služby XING:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Odkaz na LinkedIn

Odkazujeme také na web společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). K další výměně dat se službou LinkedIn na našich stránkách nedochází. Při volání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů příslušných provozovatelů. Není-li v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, údaje uživatelů zpracováváme, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píšou příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy. Prohlášení o ochraně osobních údajů služby LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Odkaz na Vimeo

Do našeho webu integrujeme videa ze služby společnosti Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 1001, USA („Vimeo“). Z toho důvodu dochází je technicky nezbytné, abychom volali server společnosti Vimeo. Ve vztahu k souvisejícímu používání údajů o vašem prohlížeči nebo koncovém zařízení odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů služby Vimeo, protože za zpracování údajů ve své službě nese odpovědnost společnost Vimeo. Zásady ochrany osobních údajů služby Vimeo najdete zde: https://vimeo.com/privacy

Právním základem pro integraci videí ze služby Vimeo a s tím související předávání osobních údajů společnosti Vimeo, Inc. je pro uživatele těchto internetových stránek, kteří s námi chtějí navázat smlouvu, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pro ostatní uživatele je právním základem pro předávání technicky nezbytných údajů společnosti Vimeo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem o integraci videí z externích služeb převažuje nad zájmem uživatelů našeho webu o nezpracovávání osobních údajů.

 Se společností Vimeo jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU v takzvané variantě „Controller to Controller“ („správce správci“). Jako další ochranné opatření videa ze služby Vimeo vždy integrujeme ve variantě „Do Not Track“ („nesledovat“), takže osobní údaje jsou společnosti Vimeo předávány jen nezbytným způsobem. Společnost Vimeo se kromě toho zavázala, že bude i nadále dodržovat povinnosti, které si sama uložila v rámci dřívější dohody o tzv. Štítu EU–USA na ochranu soukromí. Tím je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů při jejich předávání do USA ve smyslu čl. 46 GDPR.  

https://vimeo.com/privacy

 

VIII. Práva dotčené osoby

Při zpracování vašich osobních údajů jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Od správce si můžete vyžádat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete si od správce vyžádat informace o následujících skutečnostech:

(1) účely zpracování osobních údajů;

(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;

(4) plánovaná lhůta, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této lhůty;

(5) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

(6) právo podat stížnost u dozorčího úřadu;

(7) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od dotčené osoby;

(8) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro dotčenou osobu.

Dále máte právo na informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, přenášeny do třetích zemí nebo předávány mezinárodním organizacím. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předávání.

 

2. Právo na opravu

Vůči správci máte právo na opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu provést neprodleně.

 

3. Právo na omezení zpracování

Při splnění následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

(1)       pokud popřete správnost osobních údajů, které se vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních údajů ověřit;

(2)       zpracování je protiprávní a výmaz osobních údajů odmítáte a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

(3)       správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(4)       pokud vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bude podle výše uvedených předpokladů omezeno zpracování, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Po správci můžete požadovat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

(1) osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(2) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(3) vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

(4) osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně;

(5) osobní údaje, které se vás týkají, musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

(6) osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

b) Informování třetích stran

Jestliže správce osobní údaje, které se vás týkají, zveřejnil a je povinen je podle čl. 17, odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je dotčená osoba žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

c) Výjimky

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

(1)  pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odst. a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

(5) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

5. Oznamovací povinnost

Pokud vůči správci uplatníte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud to budete požadovat, je správce povinen vás o těchto příjemcích informovat.

 

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(1) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

(2) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Nesmějí tím být omezeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce osobní údaje, které se vás týkají, dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se vás týkají, pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do okamžiku odvolání.

 

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování –, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

(1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;

(2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů; nebo

(3) založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se nesmějí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

 

10. Právo podat stížnost u dozorčího úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorčího úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Dozorčí úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Jsme tu pro vás.
Kdykoli nám zavolejte na číslo +49 (0) 821 89946 100 Přejít na kontaktní formulář