Tiráž

SYNCPILOT GmbH
Junkersstraße 5
82178 Puchheim bei München
Německo

Tel.: +49 (89) 125 034 10
E-mail: dataprotection@syncpilot.com
Web: www.syncpilot.com

Oprávněný zástupce: Franz-Xaver Bleicher (jednatel)
DIČ: DE302483007
Obvodní soud Mnichov, HRB 216351
Autor webu: mds Agenturgruppe GmbH

 

Řešení sporů online (ODR)

Řešení sporů online: Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (ODR), kterou najdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mohou tuto platformu využít k řešení svých sporů. 

 

Řešení sporů u rozhodčího soudu pro řešení spotřebitelských sporů

Údaje pro účast na spotřebitelském rozhodčím řízení: Spotřebitelské spory jsme připraveni řešit před následujícím rozhodčím soudem.

Údaje o rozhodčím soudu pro řešení spotřebitelských sporů: Účastníme se řešení spotřebitelských sporů u příslušného rozhodčího soudu. Příslušný rozhodčí soud: Universalschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de)  

 

Sociální média a další online prezence

Tato tiráž platí i pro následující prezenci a online profily na sociálních médiích: LinkedInXING, Vimeo

 

Oznámení o odpovědnosti a vlastnických právech

Vyloučení odpovědnosti: Obsah této online nabídky byl vytvořen pečlivě a podle našeho současného stavu znalostí, ale slouží pouze pro informační účely a nemá žádný právně závazný účinek, pokud se nejedná o právně závazné informace (např. Tiráž, Prohlášení o ochraně údajů, Všeobecné obchodní podmínky nebo povinné poučení spotřebitelů). Vyhrazujeme si právo na úplnou či částečnou změnu či smazání obsahu, pokud tím nebudou dotčeny smluvní závazky. Všechny nabídky jsou nezávazné. 

Odkazy na cizí weby: Obsah cizích webů, na který přímo či nepřímo odkazujeme, je mimo naši oblast odpovědnosti a nepřijímáme jej za vlastní. Za veškerý obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na odkazovaných webech nesou odpovědnost výhradně provozovatelé odkazovaných webů.

Autorská práva a ochranné známky: Veškerý obsah prezentovaný na tomto webu, jako jsou texty, fotografie, grafická znázornění, značky a ochranné známky, je chráněný příslušnými vlastnickými právy (autorská práva, práva k ochranným známkám). Použití, rozmnožování atd. podléhá našim právům nebo právům příslušných autorů, resp. správců práv.

Upozornění na porušení právních předpisů: Pokud si všimnete jakéhokoli porušení právních předpisů v rámci naší internetové prezentace, žádáme vás, abyste nám to oznámili. Nezákonný obsah a odkazy odstraníme ihned poté, co se o nich dozvíme.

 

Autorství fotografií a obrázků

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německým zákonům na ochranu autorských práv. K rozmnožování, zpracování, distribuci a jakémukoli komerčnímu využití mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování obsahů a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční použití.

Pokud by některý obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Zdroje fotografií a obrázků:

syncpilot.com
istock.com
unsplash.com

Jsme tu pro vás.
Kdykoli nám zavolejte na číslo +49 (0) 89 125 034 10 Přejít na kontaktní formulář